July 18, 2017

veșnicia nu are frică de înălţime

palme dezgolite
stâncile
în sălașul lor
coboară cerul
pe fruntea munților
cresc umbrele poeme

când ceaţa greu
respiră printre brazi
rog să nu se închidă
ochiul pururi verde